Coenagrion puella, Azure Damselfly: identifikace, imitace

Kmen: Arthropoda - Třída: Insecta - Řád: Odonata - Čeleď: Coenagriidae

Azure Damselfly, muž

Tato krásná motýlice je v létě často vidět na zahradních jezírcích. Samec, zobrazený výše, je často zaměňován s motýly.

Azure Damselfly, páry snášející vajíčka

Naproti tomu samice má obvykle zeleno-modré tělo a velmi se liší od samice černého těla motýlice obyčejné Enalagma cyathigerum .

Azure Damselflies na „kole“

Páření damselflies tvoří to, co se často označuje jako „damsel wheel“ - příklad je vidět výše. Spárované motýlice lze vidět poletovat nad vodní hladinou a poté se usadit na plovoucím rostlinném listu, aby po páření mohla samice ponořit svůj oviposotor do vody a připevnit vajíčka k okraji listu.


Pokud by vám tyto informace byly užitečné, pravděpodobně byste považovali nové vydání naší nejprodávanější knihy Matching the Hatch od Pat O'Reilly z roku 2017 za velmi užitečné. Objednejte si svou kopii zde ...

Další knihy o přírodě od First Nature ...